Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Verhouding tot andere overlegfora

Naar analogie met LSO werden ook voor het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (in 2006) en voor de natuuronderdelen van het combinatievoorstel op Rechterscheldeoever (in 2009) beheercommissies opgericht, met gelijklopende taken als op LSO. Doordat het voorzitterschap van de drie parallelle commissies uitgeoefend wordt door dezelfde persoon, blijft de opvolging van de aan het Nooddecreet gelinkte compensaties in KBR, en de samenhang met de natuurontwikkelingen op RSO gewaarborgd, en verloopt informatiedoorstroming van de ene commissie naar de andere vlot.

De Beheercommissies fungeren sinds 2012 eveneens als 'werkgroep natuur' van het Centraal Netwerk dat de realisatie en opvolging van het actieplan met milderende maatregelen bij het GRUP begeleidt. Lees meer hierover op www.havenvandetoekomst-antwerpen.be.

Bladeren in het hoofdstuk 'Werking'