Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Vergaderingen en werkgroepen

De Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever vergadert maandelijks in het Sluisgebouw te Kallo. Daarnaast worden regelmatig ad hoc werkgroepbijeenkomsten gehouden rond afgelijnde thema's.

De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de Beheercommissie en worden behalve aan de vertegenwoordigde leden ook ter informatie bezorgd aan de betrokken departementen en regionale en gemeentelijke instanties.

Bladeren in het hoofdstuk 'Werking'