Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Personeel

Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het voorzitterschap en het secretariaat van de Beheercommissie. De commissie kan verder beroep doen op een projectleider, beleidsadviseurs, regiobeheerder, boswachter en arbeidersploeg van het ANB.

Bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen 2 voltijdse wetenschappers de evoluties binnen het werkveld van de Beheercommissie nauwgezet op. 

Bladeren in het hoofdstuk 'Werking'