Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Opdracht en werkveld

De oorspronkelijke ‘Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever’ werd in 2002 opgericht naar aanleiding van het compensatieplan voor het Deurganckdok en het Historisch Passief. In het licht van de complexiteit aan lopende processen, de opvolging van de Achtergrondnota Natuur en de realisatie van nieuwe geplande natuurgebieden in het gehele Linkerscheldeoevergebied werd het aangewezen om het werkveld en de samenstelling van de bestaande Beheercommissie uit te breiden tot het hele Linkerscheldeoevergebied. Op 26 juni ’07 werd daarom het protocol ’voor het realiseren van de natuurontwikkeling in het Linkerscheldeoevergebied - Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ officieel afgesloten tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, de nv Waterwegen en Zeekanaal, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. Dit nieuwe protocol vervangt het eerdere protocol van 2001 waarin de oorspronkelijke Beheercommissie opgericht werd.

Artikel 3 van het bovengenoemde nieuwe protocol beschrijft het werkveld en de opdracht van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever:

Bladeren in het hoofdstuk 'Werking'