Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Communicatie

Het team van de Beheercommissie (ANB, INBO) geeft regelmatig presentaties, begeleidt terreinbezoeken en levert bijdragen of redactionele ondersteuning voor persberichten, artikels of publicaties rond natuur op LSO. Ook de in de Beheercommissie vertegenwoordigde instanties voeren eigen communicatie over dit onderwerp. Onder coördinatie van het procesteam - werkgroep communicatie – wordt de communicatie over natuur in de havenregio steeds meer overkoepelend aangepakt, en worden afspraken gemaakt met alle partners om integraal te blijven communiceren over het GRUP, met haven-, natuur- en andere ontwikkelingen en onderdelen als één geheel. Zo wordt het natuurluik als belangrijk onderdeel van het Strategisch Plan ruim belicht in de brochures en website rond "Ontwikkeling havengebied Antwerpen" en bevat de permanente inforuimte in het sluisgebouw van Kallo een reeks panelen rond natuur.

Via deze website wil de Beheercommissie ook het grote publiek informeren over de achtergrond en voortgang van de natuurontwikkelingen op LSO.

Bladeren in het hoofdstuk 'Werking'