Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Streefoppervlakte 'strand en plas' voor 2015 behaald

De werkgroep 'strand en plas' bewaakt of jaarlijks voldaan wordt aan de streefoppervlakte van 200 hectare leefgebied voor kust- en koloniebroeders opgelegd in het compensatieplan Deurganckdok. Deze werkgroep stelt vast dat ook in 2015 de streefoppervlakte gegarandeerd kan worden.

Enkele tijdelijke compensatiegebieden die eerder in deze balans waren ingeschakeld, worden nu aangesneden voor haveninbreiding en zijn niet langer beschikbaar. Het Gedempt deel Doeldok - dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de compensatiematrix als tijdelijke compensatie - kan na enkele jaren van opspuitwerken opnieuw ingeschakeld worden. De bovenste laag wordt reliëfrijk afgewerkt zodat het gebied opnieuw geschikt wordt als broedgebied voor kust- en koloniebroeders. In de komende jaren wordt het gebied nog verder opgespoten. Dit is dus geen duurzame broedlocatie, maar zorgt wel mee voor de nodige opvang in de tussenfase naar de realisatie van de permanente natuurkernstructuur.

De typische soorten van het natuurtype 'strand en plas' (bv. Kluut, Strandplevier, Zwartkopmeeuw) maken ook deel uit van de natuurdoelen voor de Europese beschermingszones op Linkerscheldeoever. Het jaarlijks garanderen van de streefoppervlakte van het compensatieplan draagt dan ook bij aan de nodige verdere opbouw van de populaties.