Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Optimalisatie en beheer

Deze werkgroep komt sinds minstens 4 keer per jaar samen om het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail te bespreken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

In 2014 werd de werking van deze werkgroep geïntensiveerd voor de opmaak van een jaarlijks beheerprogramma.

De wandeldijken op het Rietveld Kallo kregen de voorbije weken een maaibeurt en liggen er dus opnieuw kort en goed toegankelijk bij voor het najaar.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'