Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Landschap in verandering

Het landschap op Linkerscheldeoever is in de voorbije decennia grondig gewijzigd, en het toekomstbeeld van het Strategisch Plan voorziet een verdere transformatie van de regio. Deze grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen bieden echter ook kansen voor de regio: het actieplan dat het GRUP begeleidt, zet maximaal in op het verbeteren van de woonkwaliteit van de omgeving en het ontplooien van het recreatieve en toeristische potentieel van de streek. Ook de omgang met roerend en onroerend erfgoed wordt behandeld in dit actieplan.

Meer informatie over dit thema is te vinden opĀ de website van het Centraal Netwerk.