Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur en wonen

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Enerzijds dienen enkele gehuchten plaats te maken voor de aanleg van natuurgebieden. Anderzijds biedt de natuurontwikkeling ook nieuwe kansen voor de regio en haar bewoners. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Het landschap op Linkerscheldeoever is in de voorbije decennia grondig gewijzigd, en het toekomstbeeld van het Strategisch Plan voorziet een verdere transformatie van de regio. Deze grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen bieden echter ook kansen voor de regio: het actieplan dat het GRUP begeleidt, zet maximaal in op het verbeteren van de woonkwaliteit van de omgeving en het ontplooien van het recreatieve en toeristische potentieel van de streek. Ook de omgang met roerend en onroerend erfgoed wordt behandeld in dit actieplan.

Meer informatie over dit thema is te vinden op de website van het Centraal Netwerk.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'