Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Een groene gordel rond Kallo

Recent zijn er een aantal grootschalige projecten opgestart in en rond Kallo, waaronder ook een aantal nieuwe natuurprojecten en buffers. Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze als het ware een groene gordel rond het dorp. En dat biedt heel wat voordelen. De natuurgebieden bezorgen bijkomende recreatiemogelijkheden en herbergen een verrassend rijke natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht een folder uit die alle gebieden in deze gordel belicht.