Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Overleg rond specifieke aandachtspunten

In de werkgroep Landbouw behandelt de Beheercommissie landbouwgerelateerde vragen en thema's, bv. vergoeding van landbouwschade, compressie van MTR-rechten, aanpak van Jacobskruiskruid, ... De Beheercommissie tracht de juiste informatie aan te reiken en indien mogelijk door onderling overleg tot een oplossing of gedragen aanpak te komen.