Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Ecologische infrastructuur

De keuze voor het ruimtelijk scheiden van functie sluit samenwerking niet uit, integendeel. Win-winsituaties zijn mogelijk voor natuur, landbouw, haven en omgeving. Zo ondertekenden het Havenbedrijf en Natuurpunt al in 2001 een samenwerkingsverband.  Met het project ‘De Antwerpse Haven Natuurlijker’ wordt in het havengebied een netwerk van ecologische infrastructuur gerealiseerd. Het gaat om natuur die combineerbaar is met andere functies (bermen, leidingenstroken, infrastructuur, ...). Een netwerk van kerngebieden en corridors biedt kansen aan havenspecifieke fauna en flora, zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling en exploitatie van de haven.

Door dit samenwerkingsverband tussen het GHA en de NGO zit natuurbeheer het jongste decennium niet langer in een conflictsfeer maar wordt er op een constructieve manier samengewerkt.

Deze "kleine" ecologische infrastructuur heeft een verbindende en ondersteunende functie voor de "grote" natuurkerngebieden, die moeten instaan voor het behalen van de natuurdoelen.