Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Voortgang onderzoek

Het team van dr. Patrick Grootaert (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) voert sinds 23 juli bemonsteringen naar de muggenpopulatie aan een aantal natuurgebieden, poldergachten en andere waterpartijen in de regio. Op definitieve resultaten is het nog een tijdje wachten. Alle gevangen muggen dienen immers individueel tot op soortniveau gedetermineerd te worden, een tijdrovende klus.

Tot nog toe blijkt het niet zo'n vaart te lopen als in de zomer van 2013. Een echte plaag blijft voorlopig uit. Toch kwamen al enkele klachten binnen van lokale overlast door muggen. Binnen enkele weken zal de werkgroep de eerste resultaten van het onderzoek, de ontvangen meldingen en de andere meetgegevens van de milieudienst naast elkaar leggen.