Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Aantallen muggen opnieuw gestabiliseerd

Zowel in de zomer van 2014 als 2015 werden weinig tot geen nieuwe klachten rond overlast door muggen geregistreerd. De klimatologische omstandigheden waren duidelijk minder gunstig voor muggen dan in 2013. Gebieden met problematische waterkwaliteit werden gebaggerd (Bazeput) en de opbouw van een gezond visbestand in nieuwe waters werd op gang geholpen door gerichte uitzettingen.

Dit garandeert niet dat bij voor muggen ideale weersomstandigheden niet opnieuw plaatselijke uitbraken kunnen voorkomen, maar in elk geval wordt het probleem verder opgevolgd en de maatregelen waar nodig uitgebreid naar andere gebieden.