Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Duurzaam wildbeheer

Soms is een soort te talrijk aanwezig, de jacht kan dan zo’n overpopulatie inperken. Goede afspraken en regels zorgen ervoor dat de jagers op een verstandige en ecologisch verantwoorde manier omspringen met wild.

Bepaalde exotische soorten die hier verwilderd zijn, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van de lokale fauna. In de werkgroep 'jacht en bestrijding' van de Beheercommissie wordt hierrond naar verdere samenwerking gestreefd met de Wildbeheerseenheid Waasland.

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/wildbeheer