Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Extra containercapaciteit Antwerpen

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project ECA).

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  • De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen,
  • de daarmee samenhangende ontwikkeling van "logistiek-industriele" gronden en
  • de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  1. De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen,
  2. de daarmee samenhangende ontwikkeling van "logistiek-industriele" gronden en
  3. de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.