Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Korte kennismaking

Als tweede haven van Europa en vierde van de wereld is de Haven van Antwerpen een belangrijke economische draaischijf.  Niettemin ligt ze te midden van Europees beschermde natuurgebieden. De havenregio overlapt grotendeels met een speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. De Schelde en haar buitendijkse slikken en schorren genieten bovendien Europese bescherming als habitatrichtlijngebied. De regio is dan ook van cruciaal belang voor tal van beschermde vogels die er komen broeden en evenzeer voor trekvogels die er komen verpozen en hun vetreserves aanvullen. 

Bladeren in het hoofdstuk ''