Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Vragenlijst muggenoverlast

Vragenlijst muggenoverlast

Waar en wanneer werd u gebeten?

U kan ons helpen door deze anonieme vragenlijst in te vullen wanneer u abnormale overlast door muggen ondervindt of abnormale klachten hebt door muggenbeten. In de verzamelde gegevens gaan we op zoek naar gemeenschappelijke elementen, bv. komen de meldingen uit hetzelfde gebied of bezochten mensen die gestoken werden dezelfde plaats. Vervolgens leggen we de verzamelde gegevens naast de resultaten van de bemonstering en naast klimatologische omstandigheden van dat moment. Zo willen we de precieze herkomst en omvang van het probleem in kaart brengen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Laat deze groep velden leeg als u geen idee hebt waar of wanneer u gebeten bent
:
Wat deed u rond het vermoedelijke tijdstip van de beet?
rond het vermoedelijke tijdstip van de beet
rond het vermoedelijke tijdstip van de beet
Over het insect en de beet
Laat dit veld leeg indien u het insect niet gezien hebt
De grootte van een 'normale' reactie op een muggenbeet is afhankelijk van mens tot mens. Probeer dus te omschrijven hoe u de zwelling door deze beet ervaart ten opzichte van uw normale reactie op een muggenbeet.
Over u
Hebt u een foto kunnen maken van het insect waardoor u gebeten werd? Of hebt u foto's van de beten die u ikv het onderzoek wil meegeven? Dan kan u hier de bestanden uploaden (jpg, gif of png, max. 4 Mb). Deze beelden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk en anoniem behandeld, enkel gebruikt voor dit onderzoek en na afloop volledig verwijderd.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.