Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur in Europa

"Biodiversiteit verwijst naar de uitzonderlijk rijke verscheidenheid van het leven op onze planeet: planten, dieren, zwammen en micro-organismen, alsook naar de gemeenschappen die ze vormen, de habitats waarin ze leven, en de interactie van al deze natuurlijke processen (vormt een zeer complex levensweb)". Menselijke activiteiten vormen echter één van de voornaamste bedreigingen voor deze biodiversiteit.

Bladeren in het hoofdstuk 'Kader'