Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Scheiding vs verweving

In de totstandkoming van het Strategisch Plan werd de scheiding van functies door alle sectoren verkozen boven een verwevingsmodel. Door de geleidelijke invulling van de haven bleven bepaalde opgespoten terreinen braak liggen in afwachting van de realisatie van infrastructuur of bedrijven. Deze terreinen ontwikkelden her en der spontaan tot natuurpareltjes. Deze situatie bleek echter niet houdbaar gezien de verdere geplande havenontwikkeling en de druk op inbreiding binnen de havengrenzen.

Zowel haven, landbouw als natuur bleken best gebaat met aaneengesloten gehelen. Het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief is dan ook gebaseerd op dit scheidingsmodel, waarbij iedere functie binnen zijn eigen grenzen aan minder randvoorwaarden gebonden is.