Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Consensus rond verlengde jacht in vogelrijk gebied

De jachtwetgeving voorziet dat er, met betrekking tot jacht na 15 november in zogenaamde  'vogelrijke gebieden', in een jaarlijks actorenoverleg afspraken gemaakt moeten worden om verstoring van de watervogels, waarvoor die gebieden zijn aangeduid, te vermijden.

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. 

Concreet is in dit consensusvoorstel een gezamenlijke visie uitgewerkt rond de afbakening van bejaagbare en niet bejaagbare gebieden, timing en jachtintensiteit. Alle natuurgebieden inclusief een buffer errond werden in dit plan uitgesneden. De procedure voorziet in een jaarlijkse herzieningsmogelijkheid. Het voorstel dient om de vijf jaar opnieuw opgesteld te worden.