Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Flankerend beleid

Wie binnen het door het GRUP afgebakende gebied woont of grond bewerkt, kan door de havenontwikkeling - en de daaruit voortvloeiende natuurontwikkeling - ingrijpende gevolgen ondervinden. De Vlaamse Regering liet daarom een sociaal begeleidingsplan opmaken voor de betrokkenen. Het bevat maatregelen voor landbouwers (zowel eigenaars als pachters), bewoners, zelfstandigen en ondernemingen. 

De grondenbanken proberen landbouwers de mogelijkheid te bieden om hun grond te ruilen tegen evenwaardige gronden. In bepaalde gevallen kunnen landbouwers ook een vergoeding krijgen als ze andere gewassen beginnen te telen of hun bedrijf verplaatsen. Voor begeleiding kunnen ze terecht bij de bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten. Al die maatregelen vallen onder het flankerend landbouwbeleid van de Vlaamse Regering