Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Groenknolorchis

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

In 2007 werd een populatie van ongeveer 150 planten Groenknolorchis (Liparis loeselii) gevonden tussen het compensatiegebied Haasop en de spoorwegbundel langs de Hazopweg. Buiten deze populatie is er in België nog slechts één vindplaats in België, nabij Mol, met 5 à 10 exemplaren. Deze soort kwam in België op meer plaatsen voor, maar gaat reeds lang achteruit. Ook elders in Europa zijn verschillende vindplaatsen verdwenen. 

Groep: Habitatrichtlijnsoorten > habitat:  

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: ja - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Groenknolorchissite 14 272 166 236 299 377 196
TOTAAL 14 272 166 236 299 377 196
overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14 272 166 236 299 377 196
TOTAAL 14 272 166 236 299 377 196

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"