Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Aantallen en verspreiding van ganzen

Waargenomen soorten sinds het begin van de tellingen zijn Grauwe Gans Anser anser, Kolgans Anser albifrons, Dwerggans Anser erythropus, Toendrarietgans Anser rossicus, Taigarietgans Anser fabalis, Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus, Brandgans Branta leucopsis, Roodhalsgans Branta ruficollis, Canadese Gans Branta canadensis, Indische Gans Anser indicus en Nijlgans Alopochen aegyptiacus. De twee eerstgenoemde zijn veruit het talrijkst aanwezig. De verdere aantalbespreking concentreert zich daarom op deze twee soorten, aangevuld met Brandgans die sinds de winter 2008-09 in belangrijke aantallen voorkomt.

De belangrijkste ganzengebieden in de regio zijn Doelpolder met Doelpolder Noord, Prosperpolder, Nieuw Arenberpolder, Oud Arenbergpolder met Putten West en De Putten, Koningskieldrechtpolder in de omgeving van de Grote Geule en Schor Ouden Doel. Verder worden ook nog overwinterende ganzen waargenomen op Ketenisse, Rietveld Kallo, Drijdijck en op de Verrebroekse Plassen. In deze laatste gebieden gaat het vrijwel uitsluitend over Grauwe Ganzen.