Toetsing aan natuurdoelen (IHD)

Er zijn Instandhoudings­doelstellingen voor 11 soorten overwinterende watervogels. Samenvattend zijn net zoals de voorgaande winters de Grauwe Gans en de Krakeend de enige soort die de IHD ruim halen.