Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in include() (regel 3 van /var/www/vhosts/k00012.local/htdocs/sites/all/modules/views_bootstrap/templates/tab/views-bootstrap-tab-plugin-style.tpl.php).

Weidevogelgebied

Natuurweide

Dit natuurtype omvat natte graslanden, waar optimaal de watertafel in het broedseizoen slechts 25 cm beneden het maaiveld staat. Dit natuurtype is binnen dit SBZ vooral van belang als broed- en foerageergebied voor weidevogels, als rust- en overwinteringsgebied voor ganzen en watervogels, als beschermd en ideaal habitat voor zoutminnende planten (1330-Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae), subtype binnendijkse zilte vegetaties).

Gebieden van dit habitat

Gebied Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUP
Doelpolder Noord 71 hectare Slik en schor
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder Weidevogelgebied 48 hectare
Polders van Kruibeke Slik en schor, Weidevogelgebied
Putten Weiden 45 hectare
Putten West 52 hectare Weidevogelgebied 60 hectare