Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Pijlstaart

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De pijlstaarteend (Anas acuta) is een vrij grote grondeleend.

De pijlstaart is een uitgesproken trekvogel die 's winters ver naar het zuiden trekt, tot aan de evenaar. Buiten het broedseizoen komt de pijlstaart vaak voor in grote gemengde groepen met andere eenden. De mannetjes zijn in het broedseizoen duidelijk te herkennen. Hij heeft een bleekgrijs lichaam een witte borst, een streep aan de zijkant van de nek en een donker bruin hoofd. De achterkant is geel en zwart en heeft een lange puntige staart waarna de eend ook vernoemd is. De vrouwtjes zijn lichtbruin met een wittere keel en een kortere staart, maar ze kunnen eenvoudig worden herkend aan hun vorm, lange nek. Buiten het broedseizoen lijkt het mannetje meer op het vrouwtje. De soort is vrij groot voor een eend, maar het is een lichte eend; mannetjes variëren van 65 tot 75 cm in lengte en vrouwtjes zijn kleiner en variëren van 50 tot 55 cm.

Hun voedsel is voornamelijk plantaardig.

De soort staat als zeldzaam op de Vlaamse rode lijst.

Groep: Overwinterende vogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  

Natuurdoel: 240  tot  1150

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"