Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kluut

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Kluut is een onmiskenbare zwart-witte steltloper met een dunne opgewipte, zwarte snavel en lange, blauwgrijze poten. Bij jonge vogels is het zwart eerder donkerbruin. Hij is genoemd naar zijn onmiskenbare roep: ‘kluut-kluut’.

Groep: Overwinterende vogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 1800  tot  1829

Monitoringsresultaten

test soortbespreking kluut als overwinteraar

overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"