Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Brandgans

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Brandgans is een kleine gans met wit gezicht, zwarte hals, borst en snavel. De bovendelen zijn lichtgrijs met zwarte banden. De flanken zijn vuilwit. Net zoals alle andere soorten van het geslacht branta zijn de snavel en de poten zwart. Vooral in vlucht laten ze een luidkeels ‘hogog’ horen.

Groep: Overwinterende vogels > habitat:  

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"