Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart.

Leefgebied: Natuurweide

Er zijn Instandhoudings­doelstellingen voor 11 soorten overwinterende watervogels. Samenvattend zijn net zoals de voorgaande winters de Grauwe Gans en de Krakeend de enige soort die de IHD ruim halen.

Waargenomen soorten sinds het begin van de tellingen zijn Grauwe Gans Anser anser, Kolgans Anser albifrons, Dwerggans Anser erythropus, Toendrarietgans Anser rossicus, Taigarietgans Anser fabalis, Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus, Brandgans Branta leucopsis, Roodhalsgans Branta ruficollis, Canadese Gans Branta canadensis, Indische Gans Anser indicus en Nijlgans Alopochen aegyptiacus. De twee eerstgenoemde zijn veruit het talrijkst aanwezig. De verdere aantalbespreking concentreert zich daarom op deze twee soorten, aangevuld met Brandgans die sinds de winter 2008-09 in belangrijke aantallen voorkomt.

De belangrijkste ganzengebieden in de regio zijn Doelpolder met Doelpolder Noord, Prosperpolder, Nieuw Arenberpolder, Oud Arenbergpolder met Putten West en De Putten, Koningskieldrechtpolder in de omgeving van de Grote Geule en Schor Ouden Doel. Verder worden ook nog overwinterende ganzen waargenomen op Ketenisse, Rietveld Kallo, Drijdijck en op de Verrebroekse Plassen. In deze laatste gebieden gaat het vrijwel uitsluitend over Grauwe Ganzen.