Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Riet en water

Dit natuurtype wordt omschreven als bestaande uit 3/4 riet en 1/4 plas. Deze verhouding geldt als richtwaarde. Dit natuurtype is binnen dit SBZ vooral van belang voor rietvogels en reigerachtigen.

Gebieden van dit habitat

Gebied In Vogelrichtlijngebied In Habitatrichtlijngebied In natuurbeheer Tijdelijke natuur Compensatiedossier
Drijdijck deel 2 ja nee ja nee Deurganckdokproject
Groot Rietveld nee nee ja nee Historisch passief
Grote Geule deels nee ja nee
Haasop ja nee ja nee Historisch passief, Logistiek Park Waasland
Rietveld Kallo nee nee ja nee Liefkenshoekspoortunnel
Spaans Fort ja nee ja nee Logistiek Park Waasland
Steenlandpolder deel 1 ja nee Deurganckdokproject
Steenlandpolder deel 2 ja nee nee nee Deurganckdokproject
Zoetwaterkreek ja ja nee Deurganckdokproject