Riet en water

Riet en water

Het habitattype 'Riet en water' wordt omschreven als bestaande uit 3/4 riet en 1/4 plas. Deze verhouding geldt als richtwaarde.

Gebieden van dit habitat

Gebied Habitat Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUP
Groot Rietveld Riet en water 78 hectare Riet en water 94 hectare
Haasop Riet en water 100 hectare Riet en water 85 hectare
Putten West Weidevogelgebied 52 hectare Weidevogelgebied 60 hectare
Rietveld Kallo Riet en water 52 hectare Riet en water 52 hectare
Spaans Fort Riet en water 8 hectare Riet en water 8 hectare
Steenlandpolder Riet en water 10 hectare Riet en water
Zoetwaterkreek Riet en water 18 hectare Riet en water 33 hectare

Soorten van dit habitat