Zwartkopmeeuw

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Zwartkopmeeuw is een kleine, bijna volledig witte meeuw met een zwarte kopkap en witte oogring. De snavel en poten zijn fel rood. Jonge vogels hebben een zwarte tekening op vleugels en staart, zwarte poten en snavel. Pas na drie jaar hebben zij het volledig adulte kleed. ’s Winters hebben zowel jonge als adulte vogels een zwarte veeg door het oog, het zogenaamde ‘boevenmasker’.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 30  tot  40

Monitoringsresultaten

<p>De Zwartkopmeeuw heeft zowel op Linkeroever als op Rechteroever vestigingsmogelijkheden, wat de jaarlijkse fluctuaties binnen één deelgebied als Linkeroever uiteraard verhoogt. </p>
<p>In 2014 was er op beide oevers een grote kolonie. In Prosperpolder Noord werden niet minder dan 1343 nesten geteld, verdeeld over 3 eilanden. Eén paartje te Putten West brengt het totaal voor Linkeroever op 1344. Op de Rechteroever was er een kolonie waarvan het aantal broedparen op 750 werd geschat. Dit geeft een totaal van 2094 voor het hele Antwerpse havengebied. </p>
<p>In 2015 hadden we 3 kolonies: 980 broedparen op Doelpolder Noord, 215 op Prosperpolder Noord en 70 op Putten West. Op de lepelaarhoop in de Verrebroekse Plassen broedde 1 paartje. Dit maakt in totaal 1266 broedparen. Twee kolonies op de Rechteroever haalden ook 595 broedparen. Dat geeft 1861 broedparen in totaal voor de Antwerpse haven. Nooit eerder kwamen er zoveel Zwartkopmeeuwen tot broeden in Vlaanderen als de laatste 3 jaar.</p>

<p>De Zwartkopmeeuw heeft zowel op Linkeroever als op Rechteroever vestigingsmogelijkheden, wat de jaarlijkse fluctuaties binnen één deelgebied als Linkeroever uiteraard verhoogt. In 2013 was er op beide oevers een grote kolonie. In Prosperpolder Noord werden 820 nesten geteld, verdeeld over 3 eilanden. In de andere gebieden kwamen dit jaar geen Zwartkopmeeuwen tot broeden. Op de Rechteroever was er een kolonie waarvan het aantal broedparen op 750 werd geschat. Dit geeft een totaal van 1570 voor het hele Antwerpse havengebied. Nooit eerder kwamen er zoveel Zwartkopmeeuwen tot broeden in Vlaanderen.</p>

Toetsing aan de natuurdoelen:

De aantallen Zwartkopmeeuw schommelen sterk, maar helen gemiddeld vlot de IHD. Prosperpolder Noord huisvestte in 2013 op drie eilanden een meeuwenkolonie, met daarin alle Zwartkopmeeuwen.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Putten Weiden 3 4
Verrebroekse Plassen 200 416 106 5 3 1
niet in natuurbeheer 3 63 130 2 89 1100 115 271 6
Prosperpolder Noord 1 820 1343 215
Putten West 11 3 73 9 1 1 70
Doelpolder Noord 3 127 457 275 11 980
Gedempt deel Doeldok 1
Brakke Kreek
Drijdijck
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Haasop
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Opgespoten MIDA's
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
R2-vlakte
Rietveld Kallo
Schor Ouden Doel
Spaans Fort
Steenlandpolder
Vlakte van Zwijndrecht
TOTAAL 206 479 240 7 103 1106 315 737 276 19 820 1344 1266
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 3 63 130 2 89 1100 115 271 0 6 0 0
haven/industrie/infrastructuur 203 416 110 5 3 1 1
TOTAAL 206 479 240 7 92 1100 115 271 1 6 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 0 0 11 6 200 466 275 13 820 1344 01265
ecologische infrastructuur 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 11 6 200 466 275 13 820 1344 1265

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"