Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Zomertaling

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10 10 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 10
TOTAAL 1 1 1 1 1 1 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 7 7 6 3 7 4 6 08 110
TOTAAL 1 2 7 7 6 3 7 4 6 8 11

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"