Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Wulp

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Wulp is een grote steltloper met lange, gelijkmatig omlaag gebogen snavel. Het verenkleed is grijsbruin gevlekt en gestreept, met in de vlucht een opvallende, witte rugwig. De roep is een ver dragend, weemoedig ‘koer-li’.

Beheer: Belangrijke beheermaatregelen in de overwinteringsgebieden zijn het beschermen en herstellen van geschikt habitat (schorren en slikken, vochtige graslanden, enz.). Vooral op slaapplaatsen moet de nodige rust voorzien worden.

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 1 23 41 12 1 21 14 13 2 21 0 01 20
TOTAAL 1 1 5 5 3 1 3 5 4 2 3 1 2
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2010 2015 2016
1 0 0
TOTAAL 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"