Waterral

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 5 1
Prosperpolder Noord 1 4
Schor Ouden Doel 1 4 3 3 3 1 4 10 11 9 7 5 11 9
Groot Rietveld 10 5 6 9 9 7 8 4 4 7 7 2 4 4
Grote Geule 1 1
Haasop 7 5 4 4 3 2 1 5 5 4 6 4 4 7
Opgespoten MIDA's 3 3 1
Verrebroekse Plassen 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 7 4
Putten Weiden 2 3 1 1 2 2
Steenlandpolder 1 1 1 2 1 3 2
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1
Ketenisseschor 1 1 1 3 2 1 2 2 1
Drijdijck 1 2
Groenknolorchissite 2 3 1 2 1 1 1
Rietveld Kallo 1 1 2 1
R2-vlakte 1 1 1
Brakke Kreek
Doelpolder Noord 1
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Putten West
Spaans Fort
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 24 15 18 20 19 23 19 32 30 28 29 22 36 35
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0
haven/industrie/infrastructuur 5 1 4 3 2 4 3 6 4 3 4 3 12 7
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 5 1 4 3 2 9 3 6 4 3 4 4 12 7
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 12 9 9 12 12 9 12 14 15 18 16 8 18 19
ecologische infrastructuur 7 5 5 5 4 4 1 6 8 4 6 6 4 7
overig natuurgebied 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 2 3 1 2 1 1 1 0
niet in natuurbeheer
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 19 14 14 17 17 14 16 26 26 25 25 18 24 28

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"