Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Waterral

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 5 1
Prosperpolder Noord 1 4
Schor Ouden Doel 1 4 3 3 3 1 4 10 11 9 7 5 11 9
Groot Rietveld 10 5 6 9 9 7 8 4 4 7 7 2 4 4
Grote Geule 1 1
Haasop 7 5 4 4 3 2 1 5 5 4 6 4 4 7
Opgespoten MIDA's 3 3 1
Verrebroekse Plassen deel 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 7 4
Putten Weiden 2 3 1 1 2 2
Steenlandpolder deel 1 1 1 1 2 1 3 2
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1
Ketenisseschor 1 1 1 3 2 1 2 2 1
Drijdijck deel 1 1 2
Groenknolorchissite 2 3 1 2 1 1 1
Rietveld Kallo 1 1 2 1
R2-vlakte 1 1 1
Brakke Kreek
Doelpolder Noord 1
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Putten West
Spaans Fort
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
niet in natuurbeheer
TOTAAL 24 15 18 20 19 23 19 32 30 28 29 22 36 35
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50 10 02 30 02 45 30 03 30 30 04 21 10 50
TOTAAL 5 1 2 3 2 9 3 3 3 3 4 3 10 5
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
127 95 952 512 4112 941 1312 1439 15291 1618 7216 7831 51182 2127
TOTAAL 19 14 16 17 17 14 16 29 27 25 25 19 26 30

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"