Visdief

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Visdief is een kleine stern met in zomerkleed zwarte kopkap en rode snavel met zwarte punt. Op de bovendelen is hij overwegend lichtgrijs, op de onderdelen bijna wit. Vooral in vlucht vallen de diep gevorkte staart en de donkergrijs omrande vleugeltippen goed op.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 208  tot  208

Monitoringsresultaten

<p>In 2014 hadden we voor Linkeroever 48 broedparen op het noordelijk eiland van Putten West. Enkele paartjes op de Verrebroekse Plassen later in het voorjaar betroffen wellicht vogels die een nieuwe poging deden na eerder legselverlies elders. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 119 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een kolonie van naar schatting 30 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen. In 2015 kwamen we maar aan 20 paar voor Linkeroever en 106 voor Lillo. Er zijn geen gegevens bekend van een andere broedplaats op de Rechteroever. De aanwezigheid van een kolonie daar is niet uitgesloten. Van de 18 paar op het noordelijk eiland van Putten West kwamen maar enkele jongen groot. Een paartje op de Verrebroekse Plassen bracht 2 jongen groot en het eerste koppel ooit op Doelpolder Noord bracht 1 jong groot.</p>

<p>Na een kortstondige vestiging op Putten Plas, ontstond één kolonie op het noordelijk eiland van Putten West (25 broedparen) waar toch enkele tientallen jongen vliegvlug werden. Hier broedde ook één paartje op het vlot. Het bracht één jong groot. Daarnaast waren er drie broedgevallen op de Verrebroekse Plassen en 11 op de Vlakte van Zwijndrecht. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 125 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een kolonie van minimaal 25 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen. </p>
<p>Als we zoals voor de Kluut de kolonies op de Linker- en Rechteroever als één populatie beschouwen, bekomen we voor 2012 en 2013 respectievelijk 148 en 190 broedparen.</p>

Toetsing aan de natuurdoelen:

Tussen 2005 en 2010 haalde Visdief gemiddeld genomen de IHD, met een kolonie op de site Deurganckdok. De laatste jaren zijn de aantallen op Linkeroever duidelijk lager, beneden de IHD. Visdief werd in 2013 opgetekend te Putten West (26 paar), de Vlakte van Zwijndrecht (11 paar) en de Verrebroekse Plassen (3 paar). Te Lillo (Rechteroever) was er in 2013 echter een kolonie met 125 nesten met nog eens bijkomend 25 nesten op een fabrieksterrein.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 104 15 200 274 245 220 180 300 96 99 0 0
haven/industrie/infrastructuur 1 13 3 76 2 14 1
TOTAAL 104 16 200 287 248 220 180 300 172 101 14 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 48 019
ecologische infrastructuur 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 1 2 26 48 19

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"