Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Visdief

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Visdief is een kleine stern met in zomerkleed zwarte kopkap en rode snavel met zwarte punt. Op de bovendelen is hij overwegend lichtgrijs, op de onderdelen bijna wit. Vooral in vlucht vallen de diep gevorkte staart en de donkergrijs omrande vleugeltippen goed op.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 208  tot  208

Monitoringsresultaten

In 2017 werden de vlotjes in Doelpolder Noord vlot gekoloniseerd door Visdief. De vestiging van een paar Nijlganzen zorgde wel voor wat nestverlies op één vlotje. In totaal kwamen hier van 55 broedparen 65 jongen vliegvlug. Een resultaat dat hoger ligt dan het voor deze soort nodige om een potentieel groeiende populatie te hebben. Op het noordelijk eiland van Putten West werden ook 19 broedparen geteld met eveneens een vrij hoog uitvliegsucces. Deze kolonie kreeg maar broedsucces na het oprichten van een elektrisch raster in 2014. In de jaren daarvoor werd steeds predatie door vos vastgesteld wat meestal leidde tot verlies van vrijwel alle nesten en jongen. 

Op de rechteroever waren nog 64 broedparen op Lillo en enkele tientallen op IBR. Voor het volledige havengebied komen we zo weer aan een kleine 200 broedparen, een aantal dat al enkele jaren constant lijkt. 

Voor Linkeroever houden we voor 2014 48 broedparen aan op het noordelijk eiland van Putten West. Enkele paartjes later in het voorjaar op de Verrebroekse Plassen betroffen wellicht vogels die een nieuwe poging deden na eerder legselverlies elders. De Visdiefvlotjes lijken niet te voldoen voor deze soort. Het is misschien aangewezen om eens met dummies te proberen aan het begin van het broedseizoen. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 119 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een kolonie van, geschat, 30 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen.
In 215 kwamen we maar aan 20 paar voor Linkeroever en 106 voor Lillo. Er zijn geen gegevens bekend van een andere broedplaats op de Rechteroever. De aanwezigheid van een kolonie daar is niet uitgesloten. Van de 18 paar op het noordelijk eiland van Putten West kwamen maar enkele jongen groot. Een paartje op de Verrebroekse Plassen bracht 2 jongen groot en het eerste koppel ooit op Doelpolder Noord bracht 1 jong groot.
2016: op de Linkeroever telden we 21 paartjes op het noordelijk eiland van Putten West, 8 op de vlotjes in Doelpolder Noord en 2 op de Verrebroekse Plassen. Na de duidelijke predatie door Vos in de voorgaande jaren werd rond het eilandje in Putten West een kleine elektrische installatie geplaatst. Hierdoor (?) kwamen voor het eerst verschillende jongen groot (zeker meer dan 10). Een ‘vroeg’ koppel op het vlot in Doelpolder Noord bracht 3 jongen vliegvlug. Zeven latere nesten op het tweede vlot verging het minder goed. Een koppel Nijlgans maakte een nest te midden de Visdiefjes en doodde verschillende pulli. Wellicht aten zij ook de resterende eieren op, iets wat al vastgesteld werd in een meeuwenkolonie.
Als we zoals voor de Kluut de kolonies op de Linker- en Rechteroever als één populatie beschouwen, bekomen we voor 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 148, 190 en 197, minstens 126 broedparen en 184.

In 2014 hadden we voor Linkeroever 48 broedparen op het noordelijk eiland van Putten West. Enkele paartjes op de Verrebroekse Plassen later in het voorjaar betroffen wellicht vogels die een nieuwe poging deden na eerder legselverlies elders. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 119 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een kolonie van naar schatting 30 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen. In 2015 kwamen we maar aan 20 paar voor Linkeroever en 106 voor Lillo. Er zijn geen gegevens bekend van een andere broedplaats op de Rechteroever. De aanwezigheid van een kolonie daar is niet uitgesloten. Van de 18 paar op het noordelijk eiland van Putten West kwamen maar enkele jongen groot. Een paartje op de Verrebroekse Plassen bracht 2 jongen groot en het eerste koppel ooit op Doelpolder Noord bracht 1 jong groot.

Na een kortstondige vestiging op Putten Plas, ontstond één kolonie op het noordelijk eiland van Putten West (25 broedparen) waar toch enkele tientallen jongen vliegvlug werden. Hier broedde ook één paartje op het vlot. Het bracht één jong groot. Daarnaast waren er drie broedgevallen op de Verrebroekse Plassen en 11 op de Vlakte van Zwijndrecht. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 125 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een kolonie van minimaal 25 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen. Als we zoals voor de Kluut de kolonies op de Linker- en Rechteroever als één populatie beschouwen, bekomen we voor 2012 en 2013 respectievelijk 148 en 190 broedparen.

Tussen 2005 en 2010 haalde Visdief gemiddeld genomen de IHD, met een kolonie op de site Deurganckdok. De laatste jaren zijn de aantallen op Linkeroever duidelijk lager, beneden de IHD. Visdief werd in 2013 opgetekend te Putten West (26 paar), de Vlakte van Zwijndrecht (11 paar) en de Verrebroekse Plassen (3 paar). Te Lillo (Rechteroever) was er in 2013 echter een kolonie met 125 nesten met nog eens bijkomend 25 nesten op een fabrieksterrein.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
104 151 200 13274 2453 220 180 300 9676 299 140 0 1 20
TOTAAL 104 16 200 287 248 220 180 300 172 101 14 1 2
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 48 019 290
TOTAAL 1 2 26 48 19 29

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"