Veldleeuwerik

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ketenisseschor 3 3 3 4 2
Opgespoten MIDA's 1 1 1 2 7 22 15 24 15 13
Putten West 1 5 4 10 8 9 26 24 32 16 18 13 17 23
Steenlandpolder 1 1 1
Verrebroekse Plassen 10 10 8 8 6 12 16 12 7 4 7 4 2 5
Vlakte van Zwijndrecht 11 12 15 12 9 5 5 7 2 6 6 8 13 12
niet in natuurbeheer 60 28 23 37 18 33 21 11 35 31 28 31 41
Prosperpolder Noord 3 5 13 19 16 34
Groot Rietveld 1 1 1
Doelpolder Noord 1 2 3 7 13 16 17 31 25 17 18 16
Putten Weiden 1 1 1 1 1
Drijdijck 1 1 2 2 2 2 2 2
Haasop 1 1
Groenknolorchissite 1
Gedempt deel Doeldok 1 1 2 1
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
R2-vlakte
Rietveld Kallo
Schor Ouden Doel
Spaans Fort
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Overige terreinen 3
Polders 56
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 87 60 55 74 48 67 86 76 106 116 115 121 126 164
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 60 28 23 37 18 33 21 11 35 31 28 31 41 56
haven/industrie/infrastructuur 22 23 24 21 16 17 23 22 16 33 29 38 31 30
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 3
TOTAAL 82 51 47 58 34 50 44 33 51 64 57 69 72 89
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 3 3 3 4 2 0 0
natuurkerngebied 1 6 5 12 12 16 40 42 55 52 58 52 053 75
ecologische infrastructuur 1 1 2 1 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 1 0 0
niet in natuurbeheer
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 5 9 8 16 14 17 42 43 55 52 58 52 54 75

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"