Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Veldleeuwerik

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 60 28 23 37 18 33 21 11 35 31 28 31 41
Prosperpolder Noord 3 5 13 19 16 34
Ketenisseschor 3 3 3 4 2
Opgespoten MIDA's 1 1 1 2 7 22 15 24 15 13
Putten West 1 5 4 10 8 9 26 24 32 16 18 13 17 23
Steenlandpolder 1 1 1
Verrebroekse Plassen 10 10 8 8 6 12 16 12 7 4 7 4 2 5
Vlakte van Zwijndrecht 11 12 15 12 9 5 5 7 2 6 6 8 13 12
Groot Rietveld 1 1 1
Doelpolder Noord 1 2 3 7 13 16 17 31 25 17 18 16
Putten Weiden 1 1 1 1 1
Drijdijck 1 1 2 2 2 2 2 2
Haasop 1 1
Groenknolorchissite 1
Gedempt deel Doeldok 1 1 2 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
R2-vlakte
Rietveld Kallo
Schor Ouden Doel
Spaans Fort
Overige terreinen 3
Polders 56
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 87 60 55 74 48 67 86 76 106 116 115 121 126 164
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2260 2823 2324 3721 1816 3317 2123 1122 1635 3133 2829 3831 3141 3356
TOTAAL 82 51 47 58 34 50 44 33 51 64 57 69 72 89
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13 63 53 124 122 161 402 421 55 52 58 52 0531 075
TOTAAL 5 9 8 16 14 17 42 43 55 52 58 52 54 75

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"