Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Tureluur

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De tureluur is een van de kleinere weidevogels, die behalve aan de grootte ook te herkennen is aan de oranje poten en de oranje basis van de snavel. Het verenkleed is in de zomer geheel bedekt met donkere vlekken, in de winter is de bovenzijde meer egaal bruin.

In de broedtijd bouwt de tureluur bij voorkeur een nest in een vochtige weide, goed verstopt in een graspol. In deze periode laat de tureluur verschillende geluiden horen, kenmerkend is een fluitend tjuu of tjuu, luu, luu. De tureluur is regelmatig te zien op een hoge uitkijkpost, zoals bijvoorbeeld een paal in een weiland.

In de winter trekt de tureluur naar de kust, in plaats van insecten en wormen worden dan voornamelijk kreeftachtigen en schelpdieren gegeten. 

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 82  tot  112

Monitoringsresultaten

De populatie Tureluur in het MMHA is toegenomen sinds de inrichting van Doelpolder Noord en Putten West. Iets meer dan de helft van de populatie op Linkeroever zat de laatste vijf jaar in deze twee gebieden. De toename zorgde ervoor dat de IHD de laatste vier jaar werden gehaald. Buiten het MMHA nam de populatie intussen af. Deze afname was minder sterk dan bij Grutto. Tureluur reageert snel op nieuw habitat in Prosperpolder Noord, Grutto doet dit vooralsnog niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 11 13 12 22 8 7 9 11 11 16 13 17 12
Ketenisseschor 8 8 7 5 2 3 2 2 2 1
Opgespoten MIDA's 1 4
Putten Weiden 13 5 3 5 5 6 3 3 3 3 3 7 3
Schor Ouden Doel 12 22 24 27 16 12 13 6 4 4 6 2 1 1
Verrebroekse Plassen 5 9 5 3 3 2 3 1 1 1
Vlakte van Zwijndrecht 9 7 10 8 5 3 1 1 1 3 4 2 6
Prosperpolder Noord 3 8 10 10 19 20 14
Drijdijck 1 2 2 2 4 4 4 2 5 6 6 2
Putten West 2 3 2 24 15 30 35 33 29 35 24 32 22
Steenlandpolder 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1
Doelpolder Noord 4 4 15 33 54 22 29 26 28 20 13
R2-vlakte 1 1 1 2 2 2 1
Groot Rietveld 1 1 1 1
Paardenschor 1
Polders van Kruibeke 1 1 2 1 1 2
Rietveld Kallo 3 3
Gedempt deel Doeldok 1 2 1
Haasop 1 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Prosperpolder Zuid
Spaans Fort
Overige terreinen 2
Polders 5
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal 4
Beerpolder
Indaver 1
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 59 65 70 84 71 70 104 128 97 100 105 108 100 74
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1128 1613 1220 2218 138 710 910 115 611 163 613 179 129 185
TOTAAL 39 29 32 40 21 17 19 16 17 19 19 26 21 23
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
128 3258 7292 3536 4613 4481 814 10714 2753 7812 185 379 0772 0501
TOTAAL 20 36 38 44 50 53 85 112 80 81 86 82 79 51

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"