Tafeleend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Met hun roodbruine kop met middenin een knalrood oog, zwarte borst en grijs lichaam zijn mannetjes tafeleenden opvallende verschijningen. Je kunt ze het hele jaar tegenkomen, maar vooral in de herfst, winter en vroege voorjaar. Tafeleenden zijn duikeenden maar soms zie je ze ook grondelen als een wilde eend. Op die manier zoeken ze voedsel tussen waterplanten: jonge scheuten van waterplanten en wat zich daar eventueel aan gedierte tussen ophoudt. Het mannetje van de tafeleend trek al in juni weg als het vrouwtje nog aan het broeden is. In grote aantallen trekken ze naar de grote meren in Europa, waaronder het IJsselmeer, om te ruien. De vrouwtjes en de jongen volgen later.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 4 5 1 12 12 5 4 3 4 21 29 1
Prosperpolder Noord 2 4 4 15
Groot Rietveld 3 7 17 13 9 15 4 2 11 8 8 4 11 11
Haasop 3 8 6 4 10 15 7 6 1 23 22 9 18 12
Verrebroekse Plassen 8 6 14 12 11 14 3 6 2 14 15 1 26
Opgespoten MIDA's 4
Steenlandpolder 1 7 3 5 1 2 3 3 3
Vlakte van Zwijndrecht 1 2 5 3 6 1 3
Drijdijck 1 1 4 1 6 4 8 2 5
Doelpolder Noord 2 3 1 8 1 2 3 6
Putten West 2 2 5 3 10 6 6
Rietveld Kallo 2 2 8 5 10 14 8
R2-vlakte 1 1
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Grote Geule
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Putten Weiden 2
Schor Ouden Doel
Spaans Fort 1
Spuitvak S11
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 1
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding 2
Spuitvak C59
TOTAAL 18 30 40 48 45 57 22 30 24 90 90 68 64 101
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 4 5 1 12 12 5 4 3 4 21 29 0 1 0
haven/industrie/infrastructuur 8 10 15 12 11 16 3 6 2 5 17 21 2 31
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 2
TOTAAL 12 15 16 24 23 21 7 9 6 26 46 21 3 33
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 3 7 17 13 9 16 7 13 17 37 21 38 040 51
ecologische infrastructuur 3 8 7 11 13 20 8 8 1 26 22 9 21 16
overig natuurgebied 1 1 0 0
niet in natuurbeheer
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 6 15 24 24 22 36 15 21 18 64 44 47 61 68

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"