Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Steltkluut

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Steltkluut is zo mogelijk nog opvallender dan de Kluut. Het is een zwartwitte vogel met enorm lange, rode poten en een priemvormige, zwarte snavel. Enkel de rug en de vleugels zijn altijd zwart. Sommige vogels hebben ook een zwart petje op de kop en een zwarte achterhals. Bij andere vogels is dit geheel wit. Juveniele vogels zijn veel fletser getekend en hebben een witte vleugelachterrand.

http://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/steltkluut

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 4  tot  4

Monitoringsresultaten

De Steltkluut is geen jaarlijkse broedvogel in het Vogelrichtlijngebied. In 2014 en 2015 kwam de soort niet tot broeden in het Linkerscheldeoevergebied. In 2016 was er een paartje dat langdurig een nest had op de Vlakte van Zwijndrecht. Wellicht overleefde het nest  de overvloedige regens niet. Bovendien zat hier gedurende een langere periode een tweede paartje dat wellicht kortstondig een nest had. Dat viel echter buiten de karteringsrondes. 2017 was opnieuw een jaar zonder Steltkluten. 

De Steltkluut is geen jaarlijkse broedvogel in het Vogelrichtlijngebied. In 2013, 2014 en 2015 kwam de soort niet tot broeden in het Linkerscheldeoevergebied.

De Steltkluut is geen jaarlijkse broedvogel in het Vogelrichtlijngebied. In 2013 kwam de soort niet tot broeden.

Steltkluut kwam gedurende de laatste 11 jaar slechts sporadisch tot broeden in de Waaslandhaven. De soort haalt de IHD niet.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0
TOTAAL 5 1 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 0 01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 1 2

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"