Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Sprinkhaanzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en bovendien behoorlijk schuw. Ze houden er niet van zich uit de dekking van de vegetatie te begeven. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat en ruig is. Verder is er vrijwel niets bekend van deze vogelsoort.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Groot Rietveld 4 6 2 9 13 5 3 5 3 5 2 2 6
Haasop 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2
Opgespoten MIDA's 1
Vlakte van Zwijndrecht 2
niet in natuurbeheer 2 3 1 4 1 5 8 1
Prosperpolder Noord 1
Steenlandpolder 1 1 1 2 1 1
Verrebroekse Plassen 1 3 1 4 4 2 9 3 4 1
Schor Ouden Doel 3 3 2 4 2 4
Ketenisseschor 1 1 1 2 1
Groenknolorchissite 6 2 2
Putten Weiden 1 2
R2-vlakte 1
Rietveld Kallo 1
Grote Geule 1 1 1
Spaans Fort
Brakke Kreek
Doelpolder Noord
Drijdijck
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Putten West
TOTAAL 10 11 5 18 17 19 21 21 27 16 14 4 9
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 2 3 1 4 1 5 8 0 1 0 0 0
haven/industrie/infrastructuur 3 1 3 1 4 4 3 11 3 4 1 0
TOTAAL 5 3 2 7 2 9 12 3 12 3 4 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 4 6 2 9 13 8 6 7 8 8 7 2 8
ecologische infrastructuur 1 2 1 2 2 2 2 4 3 1 2 1 01
overig natuurgebied 1 1 2 2 1 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 6 2 2 0
niet in natuurbeheer
TOTAAL 5 8 3 11 15 10 9 18 15 13 10 3 9

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"