Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Slobeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Slobeend is een middelgrote eend met een opvallend zware, lepelvormig verbrede snavel. Met deze snavel slobbert hij kroos en waterdierjes uit het water. Het mannetje heeft een groene kop met geel oog en zwarte snavel, witte onderdelen met een grote, roodbruine buikvlek en zwartwit getekende bovendelen. Het vrouwtje is bruin geschelpt en heeft oranje snavelranden.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 106  tot  106

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2015 2016 2017 2018
4 083 862 084
TOTAAL 4 11 16 12
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2015 2016 2017 2018
02891 3500 242 24
TOTAAL 38 53 44 24

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"