Slobeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Slobeend is een middelgrote eend met een opvallend zware, lepelvormig verbrede snavel. Met deze snavel slobbert hij kroos en waterdierjes uit het water. Het mannetje heeft een groene kop met geel oog en zwarte snavel, witte onderdelen met een grote, roodbruine buikvlek en zwartwit getekende bovendelen. Het vrouwtje is bruin geschelpt en heeft oranje snavelranden.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 106  tot  106

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2015 2016
niet in natuurbeheer 3
haven/industrie/infrastructuur 5 14
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 5 18
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2015 2016
natuurkerngebied 028 43
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
ecologische infrastructuur 9 3
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 37 46

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"