Slobeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Slobeend is een middelgrote eend met een opvallend zware, lepelvormig verbrede snavel. Met deze snavel slobbert hij kroos en waterdierjes uit het water. Het mannetje heeft een groene kop met geel oog en zwarte snavel, witte onderdelen met een grote, roodbruine buikvlek en zwartwit getekende bovendelen. Het vrouwtje is bruin geschelpt en heeft oranje snavelranden.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 106  tot  106

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 12 10 5 11 9 8 3 3 2 1 2 1
Prosperpolder Noord 1 1 3 6 8 9
Grote Geule 2 1 1
Haasop 4 2 4 3 2 5 2 3 2 1 4 2 5 1
Putten Weiden 4 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 7
Schor Ouden Doel 1 1 1 1
Verrebroekse Plassen 5 7 8 5 8 5 2 3 2 4 11 12 1 4
Vlakte van Zwijndrecht 3 5 5 6 2 3 1 2 2 3 2 3
Groot Rietveld 3 5 3 8 12 1 1
Opgespoten MIDA's 1 1 1 1 3 1
Steenlandpolder 2 3 5 2 4 5 4 3 4 4 2
Drijdijck 2 2 3 2 3 3 2 21 5 3 3
Ketenisseschor 1
Putten West 1 2 7 3 8 18 12 41 26 5 26
R2-vlakte 1 1 1 1
Doelpolder Noord 4 16 12 33 7 17 12 4
Rietveld Kallo 1 9 1 2
Spaans Fort 1
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen
Polders 3
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver 1
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 31 30 40 39 38 49 18 46 55 60 96 81 42 64
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 12 10 5 11 9 8 3 3 2 1 2 1 3
haven/industrie/infrastructuur 12 13 18 13 11 9 4 5 5 7 15 18 5 14
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 24 23 23 24 20 17 7 8 7 8 17 19 5 18
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 3 3 9 6 13 22 9 30 42 48 73 56 028 43
ecologische infrastructuur 4 4 7 8 4 9 2 8 6 4 5 6 9 3
overig natuurgebied 1 1 1 1 1 0 0
niet in natuurbeheer
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 7 7 17 15 18 32 11 38 48 52 79 62 37 46

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"