Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Slechtvalk

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De grootste valk in Vlaanderen, fors gebouwd met korte, brede vleugel en staart. In alle kleden is de zwarte kopkap met zwarte baardstreep zeer opvallend. Adulten zijn blauwgrijs vanboven en hebben een zwarte bandering op witte onderdelen. Jonge vogels zijn bruin vanboven en hebben zwarte lengtestrepen op de onderdelen.

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Jaarlijks broeden 2 à 3 paartjes Slechtvalk in het Linkerscheldeoevergebied. De nestbak op de koeltoren van Doel is al sinds jaar en dag een bezette nestplaats. Voor het eerst niet in 2016. Er waren wel 2 broedparen in het havengebied: 1 langs de Ketenislaan, een ander in de buurt van het Deurganckdok. 

Jaarlijks broeden 2 à 3 paartjes Slechtvalk in het Linkerscheldeoevergebied. De nestbak op de koeltoren van Doel is al sinds jaar en dag een bezette nestplaats. Een andere klassieke nestplaats was deze op de elektriciteitscentrale te Zwijndrecht. Deze werd vorige winter echter afgebroken. Het broedpaar verhuisde naar de Ketenislaan. Slechtvalken worden tijdens het broedseizoen geregeld jagend waargenomen in de compensatiegebieden.

Een paartje Slechtvalken broedde zoals gewoonlijk in de nestkast op één van de koeltorens te Doel. Daarnaast was er een broedgeval langs de Ketenislaan. Slechtvalken worden tijdens het broedseizoen geregeld jagend waargenomen in de compensatiegebieden. In 2012 waren er in Vlaanderen 65 aanwezige broedparen waarvan er 35 ook succesvol tot broeden kwamen (gegevens FIR).

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 20
TOTAAL 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"