Scholekster

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Scholekster is een zwartwitte steltloper met een rode snavel. Het is van oorsprong een kustsoort die leeft van mossels, kokkels en andere schelpdieren. Sinds de jaren 1960 heeft het grootste deel van de populatie de (kiezel)stranden en schorren ingeruild voor akkers, korte graslanden, opgespoten terreinen en zelfs platte daken. Deze soort kan heel oud worden, dus ondanks slecht broedsucces kan deze vogel jaar na jaar opnieuw proberen om de kuikens groot te krijgen.

Beheer: Scholeksters hebben graag een zeer korte of zelfs ontbrekende vegetatie om in te broeden. Ze verkiezen daarvoor dikwijls akkers boven grasland. Door toename van akkers en bemesting van graslanden (met meer regenwormen en emelten tot gevolg) houdt deze soort goed stand.

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 82  tot  132

Monitoringsresultaten

Toetsing aan de natuurdoelen:

Scholekster komt verspreid voor over bijna gans Linkeroever. Na de inrichting van de grote weidevogelgebieden stegen de aantallen iets, voornamelijk in Putten West, maar jaarlijks broedt gemiddeld minder dan 20% van de populatie in deze weidevogelgebieden. Scholekster ging er ook buiten het MMHA op vooruit tijdens de monitoringperiode. De soort haalt de IHD net niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doelpolder Noord 2 4 8 9 5 2 2
Drijdijck 1 1 2 2 1
Haasop 4 1 2
Opgespoten MIDA's 2 1 1 1 1
Putten West 3 5 9 6 5
Steenlandpolder 3 1 2 1 1
Verrebroekse Plassen 5 5 7 9 6 2 1
Vlakte van Zwijndrecht 1 3 2 1 3 1 1
Grote Geule 2 1 2 1
Ketenisseschor 3 1 1
Putten Weiden 1 1 2 2
R2-vlakte 2 1 1
Gedempt deel Doeldok 1 3 1 1 1
niet in natuurbeheer 49 49 45 53 54
Polders van Kruibeke 1 1
Prosperpolder Noord 4 6
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Groot Rietveld 1
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Prosperpolder Zuid
Rietveld Kallo 1
Schor Ouden Doel
Spaans Fort
TOTAAL 7 14 3 11 15 12 8 25 68 56 63 65 80
overig (geen duurzame bestemmingen)
2004 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 49 49 45 53 54
haven/industrie/infrastructuur 8 3 7 9 11 12 2 3 5 6
TOTAAL 8 3 7 9 11 61 51 48 58 60
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 3 3 7 5 8 12 7 4 13 6 17
ecologische infrastructuur 4 3 1 1 2 2 1 01
overig natuurgebied 3 2 1 1 2
niet in natuurbeheer 1 1
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 7 6 11 8 3 8 14 7 5 15 7 20

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"