Scholekster

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Scholekster is een zwartwitte steltloper met een rode snavel. Het is van oorsprong een kustsoort die leeft van mossels, kokkels en andere schelpdieren. Sinds de jaren 1960 heeft het grootste deel van de populatie de (kiezel)stranden en schorren ingeruild voor akkers, korte graslanden, opgespoten terreinen en zelfs platte daken. Deze soort kan heel oud worden, dus ondanks slecht broedsucces kan deze vogel jaar na jaar opnieuw proberen om de kuikens groot te krijgen.

Beheer: Scholeksters hebben graag een zeer korte of zelfs ontbrekende vegetatie om in te broeden. Ze verkiezen daarvoor dikwijls akkers boven grasland. Door toename van akkers en bemesting van graslanden (met meer regenwormen en emelten tot gevolg) houdt deze soort goed stand.

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 82  tot  132

Monitoringsresultaten

Scholekster komt verspreid voor over bijna gans Linkeroever. Na de inrichting van de grote weidevogelgebieden stegen de aantallen iets, voornamelijk in Putten West, maar jaarlijks broedt gemiddeld minder dan 20% van de populatie in deze weidevogelgebieden. Scholekster ging er ook buiten het MMHA op vooruit tijdens de monitoringperiode. De soort haalt de IHD net niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doelpolder Noord 2 2 1 4 2 4 8 9 5 2 3 2 2 3
Drijdijck 1 1 2 1 2 1 2 2 2 5 2 1 1
Haasop 4 3 1 1 2 2 1 2 1
Verrebroekse Plassen 4 5 5 9 5 7 8 9 6 3 2 2 1 3
Ketenisseschor 3 3 2 3 2 2 3 2 1 7 1 1
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 1
Putten Weiden 4 1 3 1 3 1 1 2 2 2
Putten West 1 3 3 4 5 8 10 14 10 9 9 6 5 4
Schor Ouden Doel 2 1 1 1 1
Steenlandpolder 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1
niet in natuurbeheer 35 27 30 39 47 33 45 37 49 49 45 53 54
Prosperpolder Noord 2 3 4 4 4 6 4
Opgespoten MIDA's 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Grote Geule 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1
R2-vlakte 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Polders van Kruibeke 2 2 2 2 1 1
Gedempt deel Doeldok 2 2 1 3 1 1 2 1 2
Paardenschor 1
Rietveld Kallo 4 3 1 1
Spaans Fort 1
Groot Rietveld 1 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Prosperpolder Zuid
Antwerp Gas Terminal 4
Beerpolder 1
Indaver 2
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
Overige terreinen 40
Polders 20
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
TOTAAL 58 50 55 74 72 71 85 94 98 79 77 83 80 92
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 35 27 30 39 47 33 45 37 49 49 45 53 54 21
haven/industrie/infrastructuur 9 8 9 15 9 15 12 13 17 9 7 7 6 8
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 46
TOTAAL 44 35 39 54 56 48 57 50 66 58 52 60 60 75
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 3 3 2 5 2 3 4 4 3 2 7 2 2
natuurkerngebied 6 6 10 11 11 14 21 34 25 19 21 15 17 13
ecologische infrastructuur 5 6 4 4 3 4 1 4 2 1 1 1 01 2
niet in natuurbeheer 2 2 2 2 1 1
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 14 15 16 20 16 23 28 44 32 21 25 23 20 17

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"