Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Roodborsttapuit

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Roodborsttapuiten zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden, zoals heidevelden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd. Vanaf een uitkijkpost in het territorium wordt het grootste deel van het uit insekten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord. Onze roodborsttapuiten brengen de winter veelal door in Zuidwest-Europa.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 4 7 11 16 13 14 19 19 21 17 4 9 17
Prosperpolder Noord 1 1 3 7
Drijdijck deel 1 1 2 4 1 1 1 1 2
Groot Rietveld 2 1 3 4 4 2 1 2 3 4 1 1
Haasop 3 4 3 3 5 2 2 1 1
Schor Ouden Doel 1 1
Steenlandpolder deel 1 2 1 3 2 5 6 5 5
Verrebroekse Plassen deel 1 1 3 2 2 6 3 2 4 1 1
R2-vlakte 1 1 1
Putten Weiden 1 1 1
Groenknolorchissite 1
Putten West 1 1
Rietveld Kallo 1 1 1 1 1 2
Grote Geule 1 1
Opgespoten MIDA's 1 1 1
Brakke Kreek
Doelpolder Noord 1
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Spaans Fort
Vlakte van Zwijndrecht
Overige terreinen 1
Polders 16
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 10 14 24 23 24 24 25 32 34 32 12 24 30 35
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 7 11 116 133 142 192 196 213 217 4 29 217 2160
TOTAAL 4 7 11 17 16 16 21 25 24 19 8 11 19 18
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 34 58 51 53 125 21 610 513 67 4 67 051 5120
TOTAAL 6 7 13 6 8 8 4 7 10 13 4 13 11 17

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"