Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Rietzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De rietzanger is een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel heeft een witte wenkbrauwstreep die het gehele jaar duidelijk zichtbaar is. De rietzanger is het best te onderscheiden van enkele verwante soorten door de zang en de korte zangvluchten. De zang bestaat onder andere uit een reeks 'woit' klanken.

Het nest van de rietzanger wordt in dicht struikgewas vlak bij de grond gebouwd. In tegenstelling tot de nesten van veel verwante soorten wordt het nest van de rietzanger zelden aan verticale rietstengels opgehangen. De rietzanger broedt in grote delen van Europa, maar overwintert in Afrika. 

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 85  tot  90

Monitoringsresultaten

Hoewel er wel een licht stijgende trend is, haalt Rietzanger de IHD niet. De belangrijkste aantallen worden aangetroffen in Verrebroekse Plassen, Groot Rietveld en Schor Ouden Doel, die samen twee derde van de populatie herbergen. De stijging van de aantallen vond vooral plaats buiten de gebieden van het MMHA, de Verrebroekse Plassen hebben hierin een belangrijk aandeel.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 3 7 11 6 14 2 6 1 6 2 6 1 3
Prosperpolder Noord 4 2 19
Groot Rietveld 3 33 9 28 15 9 6 12 12 14 20 23 22
Haasop 1 2 1 1 2 7 3 1 3 2 1 4
Ketenisseschor 1 1 1 4 2 3 1
Opgespoten MIDA's 1 2 6
Putten Weiden 1 2 1 1 1 1 1 2
Schor Ouden Doel 12 13 12 20 10 2 9 13 19 5 16 31 9 12
Steenlandpolder deel 1 1 1 2 2 8 9 13 13 4 4 5 7 10
Verrebroekse Plassen deel 1 1 4 4 10 5 10 31 30 29 19 15 6 6 2
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1
Grote Geule 2 5 10 7 9 7 21 17
Putten West 1 2 2 5 19
Doelpolder Noord 1 1 1 1 5
Drijdijck deel 1 2 1 1 1
Groenknolorchissite 1
R2-vlakte 2
Rietveld Kallo 2 2 2
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Spaans Fort
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
Overige terreinen
Polders 3
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
TOTAAL 24 60 40 69 30 38 71 78 103 54 72 85 82 127
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23 74 115 116 145 211 326 131 296 192 156 81 36 093
TOTAAL 5 11 16 17 19 13 38 32 35 21 21 9 9 12
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1521 346 1221 4831 110 178 20112 25201 176441 22551 4371 3667 80641 14992
TOTAAL 19 49 24 52 11 25 33 46 68 33 51 76 73 115

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"