Rietzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De rietzanger is een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel heeft een witte wenkbrauwstreep die het gehele jaar duidelijk zichtbaar is. De rietzanger is het best te onderscheiden van enkele verwante soorten door de zang en de korte zangvluchten. De zang bestaat onder andere uit een reeks 'woit' klanken.

Het nest van de rietzanger wordt in dicht struikgewas vlak bij de grond gebouwd. In tegenstelling tot de nesten van veel verwante soorten wordt het nest van de rietzanger zelden aan verticale rietstengels opgehangen. De rietzanger broedt in grote delen van Europa, maar overwintert in Afrika. 

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 85  tot  90

Monitoringsresultaten

Hoewel er wel een licht stijgende trend is, haalt Rietzanger de IHD niet. De belangrijkste aantallen worden aangetroffen in Verrebroekse Plassen, Groot Rietveld en Schor Ouden Doel, die samen twee derde van de populatie herbergen. De stijging van de aantallen vond vooral plaats buiten de gebieden van het MMHA, de Verrebroekse Plassen hebben hierin een belangrijk aandeel.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 3 7 11 6 14 2 6 1 6 2 6 1 3
Prosperpolder Noord 4 2 19
Schor Ouden Doel 12 13 12 20 10 2 9 13 19 5 16 31 9 12
Steenlandpolder 1 1 2 2 8 9 13 13 4 4 5 7 10
Verrebroekse Plassen 1 4 4 10 5 10 31 30 29 19 15 6 6 2
Groot Rietveld 3 33 9 28 15 9 6 12 12 14 20 23 22
Haasop 1 2 1 1 2 7 3 1 3 2 1 4
Ketenisseschor 1 1 1 4 2 3 1
Opgespoten MIDA's 1 2 6
Putten Weiden 1 2 1 1 1 1 1 2
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1
Grote Geule 2 5 10 7 9 7 21 17
Putten West 1 2 2 5 19
R2-vlakte 2
Doelpolder Noord 1 1 1 1 5
Drijdijck 2 1 1 1
Groenknolorchissite 1
Rietveld Kallo 2 2 2
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Spaans Fort
Overige terreinen
Polders 3
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 24 60 40 69 30 38 71 78 103 54 72 85 82 127
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 3 7 11 6 14 2 6 1 6 2 6 1 3 3
haven/industrie/infrastructuur 3 4 5 11 5 11 34 32 30 20 16 8 7 11
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 6 11 16 17 19 13 40 33 36 22 22 9 10 14
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 1 1 1 6 2 3 0 1
natuurkerngebied 15 46 21 48 10 17 20 25 44 25 43 66 64 97
ecologische infrastructuur 2 3 2 3 1 8 11 20 16 5 7 7 8 14
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 1 0 0
niet in natuurbeheer
niet in natuurbeheer 1
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 18 49 24 52 11 25 31 45 67 32 50 76 72 113

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"