Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Rietgors

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grote Geule 4 4 4 4 4 4 5 7 6 3 5 5 4
Haasop 6 6 6 7 6 6 7 18 8 8 6 4 10 10
Ketenisseschor 4 4 6 6 6 10 8 5 7 7 6 8 7
Opgespoten MIDA's 3 1 1 1 3 2 5 7
Schor Ouden Doel 30 16 8 19 12 22 20 34 31 28 19 19 14 18
Steenlandpolder deel 1 1 2 2 5 7 10 11 9 9 6 7 8 7 6
Verrebroekse Plassen deel 1 2 3 8 14 12 18 29 32 33 26 13 12 12 10
Vlakte van Zwijndrecht 4 5 6 2 4 5 4 3 1 3 3 1
niet in natuurbeheer 46 39 12 23 47 26 41 6 16 12 11 12 16
Prosperpolder Noord 1 5 12 19
Groot Rietveld 23 18 34 20 8 11 7 12 13 10 9 6
Drijdijck deel 1 1 1 4 3 3
Putten Weiden 1 1 1 5 3 3 4 4 2 7
R2-vlakte 1 1 1 1 2 1 1 3 2
Doelpolder Noord 1 2 2 2 1 2
Groenknolorchissite 3 16 11 5 3 2 4 2
Putten West 5 5 3 6 5 7 10
Rietveld Kallo 1 3 4 1 7
Spaans Fort 1
Gedempt deel Doeldok 1
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Nieuw Arenbergpolder
Overige terreinen 2
Polders 6
Putten Plas
niet in natuurbeheer 1
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 100 95 70 115 100 119 140 154 139 123 107 103 120 130
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
469 939 1412 2316 1647 2326 4133 636 1634 3012 1119 1215 1618 6191
TOTAAL 55 48 26 39 63 49 74 42 50 42 30 27 34 26
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4347 839 84311 75712 137161 74716 2110341 559435 728513 511983 178484 145264 5221112 187610
TOTAAL 45 47 44 76 37 70 66 112 89 81 77 76 86 104

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"