Rietgors

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grote Geule 4 4 4 4 4 4 5 7 6 3 5 5 4
Haasop 6 6 6 7 6 6 7 18 8 8 6 4 10 10
Ketenisseschor 4 4 6 6 6 10 8 5 7 7 6 8 7
Opgespoten MIDA's 3 1 1 1 3 2 5 7
niet in natuurbeheer 46 39 12 23 47 26 41 6 16 12 11 12 16
Schor Ouden Doel 30 16 8 19 12 22 20 34 31 28 19 19 14 18
Steenlandpolder 1 2 2 5 7 10 11 9 9 6 7 8 7 6
Verrebroekse Plassen 2 3 8 14 12 18 29 32 33 26 13 12 12 10
Vlakte van Zwijndrecht 4 5 6 2 4 5 4 3 1 3 3 1
Prosperpolder Noord 1 5 12 19
Groot Rietveld 23 18 34 20 8 11 7 12 13 10 9 6
Drijdijck 1 1 4 3 3
Putten Weiden 1 1 1 5 3 3 4 4 2 7
R2-vlakte 1 1 1 1 2 1 1 3 2
Doelpolder Noord 1 2 2 2 1 2
Groenknolorchissite 3 16 11 5 3 2 4 2
Putten West 5 5 3 6 5 7 10
Rietveld Kallo 1 3 4 1 7
Spaans Fort 1
Gedempt deel Doeldok 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen 2
Polders 6
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 1
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 100 95 70 115 100 119 140 154 139 123 107 103 120 130
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 46 39 12 23 47 26 41 6 16 12 11 12 16 6
haven/industrie/infrastructuur 9 9 15 16 17 23 34 41 37 33 23 19 20 24
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 2
TOTAAL 55 48 27 39 64 49 75 47 53 45 34 31 36 32
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 4 4 7 7 7 10 9 7 8 8 6 11 9
natuurkerngebied 34 39 31 57 16 47 34 55 51 51 48 52 52 69
ecologische infrastructuur 7 8 8 12 13 16 18 27 17 14 14 12 17 16
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 3 16 11 5 3 2 4 2
niet in natuurbeheer
niet in natuurbeheer 1
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 45 47 43 76 36 70 65 107 86 78 73 72 84 98

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"