Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Rietgors

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grote Geule 4 4 4 4 4 4 5 7 6 3 5 5 4
Haasop 6 6 6 7 6 6 7 18 8 8 6 4 10 10
Ketenisseschor 4 4 6 6 6 10 8 5 7 7 6 8 7
Opgespoten MIDA's 3 1 1 1 3 2 5 7
Schor Ouden Doel 30 16 8 19 12 22 20 34 31 28 19 19 14 18
Steenlandpolder 1 2 2 5 7 10 11 9 9 6 7 8 7 6
Verrebroekse Plassen 2 3 8 14 12 18 29 32 33 26 13 12 12 10
Vlakte van Zwijndrecht 4 5 6 2 4 5 4 3 1 3 3 1
niet in natuurbeheer 46 39 12 23 47 26 41 6 16 12 11 12 16
Prosperpolder Noord 1 5 12 19
Groot Rietveld 23 18 34 20 8 11 7 12 13 10 9 6
Drijdijck 1 1 4 3 3
Putten Weiden 1 1 1 5 3 3 4 4 2 7
R2-vlakte 1 1 1 1 2 1 1 3 2
Doelpolder Noord 1 2 2 2 1 2
Groenknolorchissite 3 16 11 5 3 2 4 2
Putten West 5 5 3 6 5 7 10
Rietveld Kallo 1 3 4 1 7
Spaans Fort 1
Gedempt deel Doeldok 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Nieuw Arenbergpolder
Overige terreinen 2
Polders 6
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 1
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 100 95 70 115 100 119 140 154 139 123 107 103 120 130
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
946 939 1215 1623 1747 2623 3441 416 3716 3312 2311 1219 1620 266
TOTAAL 55 48 27 39 64 49 75 47 53 45 34 31 36 32
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4347 839 8431 57127 71613 16747 342110 94355 28517 85119 17848 52614 115221 196910
TOTAAL 45 47 43 76 36 70 65 107 86 78 73 72 84 98

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"