Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Oeverzwaluw

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Oeverzwaluwen nestelen van nature in de steile oevers van beken en kronkelende waterlopen. Het zijn echte koloniebroeders. Door decennialange kanalisaties en het rechttrekken van meanderende waterlopen zijn heel wat geschikte natuurlijke nestgelegenheden in Vlaanderen verdwenen. Hierdoor zijn ze nu vrijwel geheel op kunstmatige en vaak tijdelijke biotopen aangewezen en is de soort heel kwetsbaar geworden.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 600  tot  800

Monitoringsresultaten

Oeverzwaluw haalt de IHD reeds een tiental jaar, maar is daarvoor sterk aangewezen op opportuniteiten buiten het MMHA. Meer dan drie kwart van de broedgevallen tot nog toe deed zich voor op het opgespoten terrein buiten het MMHA. Ook de laatste drie jaar was dat het geval. Gemiddeld wordt ongeveer 20% van de populatie gevonden op en rond de Verrebroekse Plassen.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
55230 202748 212538 280905 448302 844210 259576 94731 184349 62511 249309 95777 277765 110480
TOTAAL 285 950 750 1185 750 1054 835 825 533 573 558 1034 1042 1112
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 320 0 14928 132 167 190 0115 05
TOTAAL 320 177 132 167 190 115 5

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"