Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kuifeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Kuifeend is een vrij kleine duikeend met een hoekige kop en op het achterhoofd ten minste een aanduiding van een kuif. Volwassen mannetjes hebben een zwart verenkleed met witte flanken, buik, ondervleugel en witte baan over de slagpennen. Vrouwtjes en juveniele vogels zijn bruin, met lichtere buik en eveneens een witte baan over de slagpennen. De iris is geel bij de volwassen vogels. Juveniele vogels hebben een bruine iris.

Beheer: Een aangepast beheer omvat het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waterrijke gebieden, vooral zoetwaterplassen en traag stromende rivieren of beken als broedgebied en grote, open waterplassen en rivieren als overwinteringsgebied. Essentieel is het voorzien van voldoende rust in de overwinteringsgebieden.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 125  tot  135

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 24 27 20 37 33 31 19 4 13 15 16 9 2
Prosperpolder Noord 1 15 15 22 31 32
Grote Geule 4
Haasop 9 6 7 4 2 7 3 10 2 12 8 6 12 9
Putten Weiden 5 4 1 4
Verrebroekse Plassen deel 1 19 16 21 20 14 22 6 12 10 6 14 33 9 31
Groot Rietveld 6 11 7 4 8 2 3 6 3 5 3 6 10
Opgespoten MIDA's 5 1 1 3
Steenlandpolder deel 1 4 6 2 5 9 8 2 3 2 3 4 9
Vlakte van Zwijndrecht 3 2 2 6 6 11 3 11
Doelpolder Noord 7 14 20 38 5 56 19 29 26 46
Drijdijck deel 1 2 3 10 11 8 16 8 10 14 6
Putten West 6 18 12 49 71 69 77 62 55 64
R2-vlakte 1 1 3 2 2 4 2 3 2
Schor Ouden Doel 1
Gedempt deel Doeldok 5
Rietveld Kallo 5 22 29 3 12 12 19
Spaans Fort 1 2 1 2
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Putten Plas
niet in natuurbeheer 3
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 5
Noord-Zuidverbinding 8
Spuitvak C59 1
Spuitvak S11
Overige terreinen 2
Polders
TOTAAL 61 60 70 75 71 112 85 146 144 233 182 202 178 264
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2419 2127 2420 2037 3314 3124 196 418 13 1215 2316 449 212 5213
TOTAAL 43 48 44 57 47 55 25 22 26 27 39 53 14 56
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
495 6 114 7101 1194 12144 45123 18106 41122 188162 127412 92138 0144173 201817
TOTAAL 18 12 26 18 24 57 60 124 118 206 143 149 164 208

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"